XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – SINH HOẠT – BỆNH VIỆN

Sau nhiều năm thành lập và đi vào hoạt động, Công Nghệ Xanh đã khẳng định được vị thế của mình qua nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó bao gồm rất nhiều các dự án nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện tiêu biểu

Các dự án tiêu biểu+ Xem thêm

CHINGLUH LONG AN
CHINGLUH LONG AN
CHINGLUH – LONG AN

 

FULUH
CHINGLUH VĨNH LONG
AMATA
YOUNGONE NAM ĐỊNH
KIRIN ACECOOK

Tham gia bình luận: