NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Outdoor Amplified Digital HDTV Antenna Amplified HD TV Antenna for 2 TVs Support UHF/VHF 4K 1080P with Mounting Pole & 33 ft RG6 Coax Cable 150 Mile Motorized 360 Degree Rotation

Outdoor Amplified Digital HDTV Antenna - 150 Mile Motorized 360 Degree Rotation- Amplified HD TV Antenna for 2 TVs Support UHF/VHF 4K 1080P with Mounting Pole & 33 ft RG6 Coax Cable: Home Audio & Theater. Outdoor Amplified Digital HDTV Antenna - 150 Mile Motorized 360 Degree Rotation- Amplified HD TV Antenna for 2 TVs Support UHF/VHF 4K 1080P with Mounting Pole & 33 ft RG6 Coax Cable: Home Audio & Theater. Outdoor antenna is an ideal solution for any rural or suburban areas, HD digital antenna support 2 TVs at the same time without a splitter. Can be installed in the attic or outdoors 。 150 Miles Long Range receive digital broadcast high definition TV signals; Full hdtv support 4K, 720p, 1080i, 1080p.providing you with the experience to watch live TV! No need to pay additional cable or satellite fees! 。 outdoor hd tv antenna is equipped with an easy to use user manual that allows you to easily install the antenna.Simply use a coaxial cable to connect the antenna to a TV, perform a channel scan, and enjoy a local HD program in minutes. 。 Built in Super Low Noise Amplifier,360 degree Rotation, includes 33ft hd tv antenna coax cable.durable design with grounding done -don’t get struck out by bad weather. 。 What’s in the package,Outdoor tv antenna with wireless remote, power supply adapter and 33ft coax cable and mount pole,so as to get the best reception effect. 。

Outdoor Amplified Digital HDTV Antenna Amplified HD TV Antenna for 2 TVs Support UHF//VHF 4K 1080P with Mounting Pole /& 33 ft RG6 Coax Cable 150 Mile Motorized 360 Degree Rotation
Outdoor Amplified Digital HDTV Antenna Amplified HD TV Antenna for 2 TVs Support UHF//VHF 4K 1080P with Mounting Pole /& 33 ft RG6 Coax Cable 150 Mile Motorized 360 Degree Rotation
Outdoor Amplified Digital HDTV Antenna Amplified HD TV Antenna for 2 TVs Support UHF//VHF 4K 1080P with Mounting Pole /& 33 ft RG6 Coax Cable 150 Mile Motorized 360 Degree Rotation
Outdoor Amplified Digital HDTV Antenna Amplified HD TV Antenna for 2 TVs Support UHF//VHF 4K 1080P with Mounting Pole /& 33 ft RG6 Coax Cable 150 Mile Motorized 360 Degree Rotation
Outdoor Amplified Digital HDTV Antenna Amplified HD TV Antenna for 2 TVs Support UHF//VHF 4K 1080P with Mounting Pole /& 33 ft RG6 Coax Cable 150 Mile Motorized 360 Degree Rotation