XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHÁCH SẠN CARAVELLE

Công suất: 200 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Tổng Công ty du lịch Sài Gòn

xem thêm

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TÒA NHÀ ĐỨC

XEM THÊM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NEW WORLD

XEM THÊM

Tham gia bình luận: