XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Khach san Caravelle Hotel Saigon 1

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHÁCH SẠN CARAVELLE

Công suất: 200 m3/ ngày đêm

Chủ đầu tư: Tổng Công ty du lịch Sài Gòn

xem thêm
toa nha duc

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TÒA NHÀ ĐỨC

XEM THÊM
new world

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NEW WORLD

XEM THÊM

Bình luận