NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

ImpressArt Juniper Uppercase Letter Metal Stamps Set

ImpressArt Juniper Uppercase Letter Metal Stamps Set: Arts, Crafts & Sewing. Shop ImpressArt at the Arts, Crafts & Sewing store. Free Shipping on eligible items. Save on everyday low prices.. Size: 3mm 。 Oil-free coating protects against rust 。 Each stamp labeled on side for easy identification and orientation 。 Includes full alphabet and 7 bonus punctuation and design stamps 。 Will stamp soft metals including brass, copper, nickel silver, gold, silver, aluminum and also wood 。 alphabet metal stamps are manufactured to the highest standard for stamping jewelry and crafts. The side of each metal letter stamp is labeled with the letter for easy identification and orientation. All stamps have an oil-free plated finish to protect against rust. Each letter set comes in 's sleek storage case. The case features labeled slots for each stamp to keep them organized and for easy access. 。 。 。

ImpressArt Juniper Uppercase Letter Metal Stamps Set