NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Ekena Millwork ONL15X02X01SH Onlay Factory Primed White

Ekena Millwork ONL15X02X01SH Onlay, Factory Primed White: Home Improvement. Modeled after original historical patterns and designs 。 Solid urethane for maximum durability and detail 。 Lightweight for quick and easy installation 。 Factory primed and ready for paint or faux finish 。 Can be cut, drilled, glued, or screwed 。 Product Description Our appliques and inlays are the perfect accent pieces to cabinetry, furniture, fireplace mantels, ceilings and more. Each pattern is carefully crafted after traditional and historical designs. Each polyurethane piece is easily installed, just like wood pieces, with simple glues and finish nails. Another benefit of polyurethane is it will not rot or crack and is impervious to insect manifestations. It comes to you factory primed and ready for your paint, faux finish, gel stain, marbleizing and more. 。 From the Manufacturer Our appliques and onlays are the perfect accent pieces to cabinetry, furniture, fireplace mantels, ceilings, and more. Each pattern is carefully crafted after traditional and historical designs. Each polyurethane piece is easily installed, just like wood pieces, with simple glues and finish nails. Another benefit of polyurethane is it will not rot or crack, and is impervious to insect manifestations. It comes to you factory primed and ready for your paint, faux finish, gel stain, marbleizing and more. 。 。 。

Ekena Millwork ONL15X02X01SH Onlay Factory Primed White
Ekena Millwork ONL15X02X01SH Onlay Factory Primed White
Ekena Millwork ONL15X02X01SH Onlay Factory Primed White
Ekena Millwork ONL15X02X01SH Onlay Factory Primed White
Ekena Millwork ONL15X02X01SH Onlay Factory Primed White
Ekena Millwork ONL15X02X01SH Onlay Factory Primed White