NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Assorted 3 Size Avantree Pack of 50 Reusable Cord Organizer Keeper Holder Fastening Cable Ties Straps for Earbud Headphones Phones Wire Wrap Management Black

Avantree Pack of 50 Reusable Cord Organizer Keeper Holder, Fastening Cable Ties Straps for Earbud Headphones Phones Electronics Electrical Computer PC Wire Wrap Management, Assorted 3 Size, Black: Electronics. CABLE ORGANIZER AND MANAGEMENT: These cable ties keep all kinds of cables tidy. If you need ties for your cables& cords, this pack of 50 cable ties is perfect. 。 WIDE USAGE: These cord wraps are suitable for a variety of cables, as they come in 3 different cable strap sizes: 10''x0.8'', 6''x0.6'' and 5''x0.5''. 。 REUSABLE AND DURABLE: Made from fabric material with attachments, these cable wraps are both reusable and durable. 。 SPECIAL DESIGN: These cable ties are specially designed to easily form a slot and fix your cables to the straps quickly and easily. 。 24-MONTH WARRANTY: Feel confident in your purchase with the 24-month warranty for normal use. 。

Assorted 3 Size Avantree Pack of 50 Reusable Cord Organizer Keeper Holder Fastening Cable Ties Straps for Earbud Headphones Phones Wire Wrap Management Black
Assorted 3 Size Avantree Pack of 50 Reusable Cord Organizer Keeper Holder Fastening Cable Ties Straps for Earbud Headphones Phones Wire Wrap Management Black
Assorted 3 Size Avantree Pack of 50 Reusable Cord Organizer Keeper Holder Fastening Cable Ties Straps for Earbud Headphones Phones Wire Wrap Management Black