NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

BCP310 100 Qty 5/16-18 x 3/4 Long Carriage Bolts Set w/Nuts & Washers

100 Qty 5/16-18 x 3/4' Long Carriage Bolts Set w/Nuts & Washers (BCP310): Industrial & Scientific. 100 Qty 5/16-18 x 3/4" Long Carriage Bolts Set w/Nuts & Washers (BCP310): Industrial & Scientific. Round domed head with square neck 。 Package includes 100 each of bolts, hex nuts & washers 。 Zinc plated for corrosion resistance 。 Suitable for indoor or outdoor use 。 BCP Fasteners are always backed by a 100% satisfaction guarantee 。 Round domed head with square neck。Package includes 100 each of bolts, hex nuts & washers。Zinc plated for corrosion resistance。Suitable for indoor or outdoor use。BCP Fasteners are always backed by a 100% satisfaction guarantee。A carriage bolt, coach bolt or round head square neck bolt is a form of bolt used to fasten metal to wood or wood to wood.。Carriage bolts are distinguished from other bolts by its shallow mushroom head and the portion immediately beneath the head is formed into a square section. This makes the bolt self-locking when placed through a square hole in a metal strap, or a round hole in most wood. This allows the fastener to be installed with only a single tool, a spanner or wrench, working from one side. The head of a carriage bolt is usually a shallow dome. The squared section is of the same size as the diameter of the bolt shank, with a plain unthreaded shank.。Carriage bolts were developed for use through iron strengthening plates on either side of a wooden beam. It is commonplace though to use them to bare timber, the squared section giving enough grip to prevent rotation.。Carriage bolts are extensively used in security fixings, such as the Brenton Bolt where the bolt must only be removable from one side. The smooth domed head and square nut below prevent the carriage bolt from being unlocked from the insecure side. 。 。 。

BCP310 100 Qty 5//16-18 x 3//4 Long Carriage Bolts Set w//Nuts /& Washers
BCP310 100 Qty 5//16-18 x 3//4 Long Carriage Bolts Set w//Nuts /& Washers