NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

40A & 20 Belts wet dry use Pipe Polisher Grind Sander for Tig Plasma Arc Welds 5 Extra Carbon Brush metal stainless steel coating paint removal wood sanding burnisher strip disc wheel

40A & 20 Belts wet dry use Pipe Polisher Grind Sander for Tig Plasma Arc Welds 5 Extra Carbon Brush metal stainless steel coating paint removal wood sanding burnisher strip disc wheel - -. 40A & 20 Belts wet dry use Pipe Polisher Grind Sander for Tig Plasma Arc Welds 5 Extra Carbon Brush metal stainless steel coating paint removal wood sanding burnisher strip disc wheel - -. We attached 5 extra pairs of carbon brush in this package. Carbon brush is consumable parts of all types of polisher. They need to be replaced when they are exhausted. Otherwise polisher stop working. 。 The pipe tube polisher in this package is NOT ONLY a pipe polisher, but also a powerful variable speed wet dry use polisher / grinder. It can work with all 5/8"-11 thread abrasive tools (up to 5 Inch). 。 20 Pieces of Blue color Zirconia sanding / grinding belt included: 10 Pieces X Grit 60 and grit 320. 。 Please also see the 5 pictures attached (to see how to remover the aluminum frame for belt, and make it a powerful grinder / polisher. 。 1 Piece of 110 Voltage Pipe Polisher (variable speed, also a powerful grinder for concrete / stone, 60 HZ, 1000-4500 RPM adjustable, 1000 Watt, Belt Max size 760 mm, if used with polishing pad for concrete stone and cup wire brush for metal coarse grinding, max size of pad and brush is 125 mm / 5 Inch). 。 We attached 5 extra pairs of carbon brush in this package. Carbon brush is consumable parts of all types of polisher. They need to be replaced when they are exhausted. Otherwise polisher stop working. The pipe tube polisher in this package is NOT ONLY a pipe polisher, but also a powerful variable speed wet dry use polisher / grinder. It can work with all 5/8"-11 thread abrasive tools (up to 5 Inch). 0 Pieces of Blue color Zirconia sanding / grinding belt included: Pieces X Grit 60 and grit 0. Please also see the 5 pictures attached (to see how to remover the aluminum frame for belt, and make it a powerful grinder / polisher. 1 Piece of 1 Voltage Pipe Polisher (variable speed, also a powerful grinder for concrete / stone, 60 HZ, 00-4500 RPM adjustable, 00 Watt, Belt Max size 760 mm, if used with polishing pad for concrete stone and cup wire brush for metal coarse grinding, max size of pad and brush is 15 mm / 5 Inch). 。 。 。

40A /& 20 Belts wet dry use Pipe Polisher Grind Sander for Tig Plasma Arc Welds 5 Extra Carbon Brush metal stainless steel coating paint removal wood sanding burnisher strip disc wheel
40A /& 20 Belts wet dry use Pipe Polisher Grind Sander for Tig Plasma Arc Welds 5 Extra Carbon Brush metal stainless steel coating paint removal wood sanding burnisher strip disc wheel
40A /& 20 Belts wet dry use Pipe Polisher Grind Sander for Tig Plasma Arc Welds 5 Extra Carbon Brush metal stainless steel coating paint removal wood sanding burnisher strip disc wheel