NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

13.8InX13.4In Xuan Paper Half Raw Half Ripe Drawing Rice Paper for sumi-e Brush Chinese Calligraphy and Painting 1000 Sheets 35cmX34cm

Xuan Paper Half Raw Half Ripe Drawing Rice Paper for sumi-e Brush Chinese Calligraphy and Painting 1000 Sheets (13.8InX13.4In) 35cmX34cm: Arts, Crafts & Sewing. Shop Xi Ling Yin She at the Arts, Crafts & Sewing store. Free Shipping on eligible items. Save on everyday low prices.. Xuan paper or Shuen paper or rice paper, is a kind of paper originating in ancient China used for brush calligraphy and watercolor painting. This xuan paper is renowned for being soft and fine textured,the strong toughness and absorbency is for conveying the artistic expression of both Chinese calligraphy and painting. 。 It is semi-ripe xuan paper,It is made of natural plant fibers, so it is biodegradable .Directly from China professional art society. 100 sheets of one set,35CM*34CM (13.8InX13.4In),,good for students and beginners 。 Less wear on brush can prolong the brush life of brush.When storing, please place several mothballs around.Please stay it away from dust and damp during storage. 。 The Xi Ling Yin She is a Chinese arts organization based in Hangzhou, PRC. It was founded in 1904 but, with antecedents dating back to the Ming and Qing dynasties, is one of China's most important traditional stone seal engraving, calligraphy, painting associations 。 When storing, please place several mothballs around.Please stay it away from dust and damp during storage. 。 It is semi-ripe(half raw) xuan paper/rice paper:It is made of natural plant fibers,so it is biodegradable .Directly from China professional art society. The strong toughness and absorbency is perfect for sumi Chinese and Japanese calligraphy and water color painting,100 sheets of one set,good for students and beginners 。 。 。

13.8InX13.4In Xuan Paper Half Raw Half Ripe Drawing Rice Paper for sumi-e Brush Chinese Calligraphy and Painting 1000 Sheets 35cmX34cm
13.8InX13.4In Xuan Paper Half Raw Half Ripe Drawing Rice Paper for sumi-e Brush Chinese Calligraphy and Painting 1000 Sheets 35cmX34cm
13.8InX13.4In Xuan Paper Half Raw Half Ripe Drawing Rice Paper for sumi-e Brush Chinese Calligraphy and Painting 1000 Sheets 35cmX34cm
13.8InX13.4In Xuan Paper Half Raw Half Ripe Drawing Rice Paper for sumi-e Brush Chinese Calligraphy and Painting 1000 Sheets 35cmX34cm
13.8InX13.4In Xuan Paper Half Raw Half Ripe Drawing Rice Paper for sumi-e Brush Chinese Calligraphy and Painting 1000 Sheets 35cmX34cm
13.8InX13.4In Xuan Paper Half Raw Half Ripe Drawing Rice Paper for sumi-e Brush Chinese Calligraphy and Painting 1000 Sheets 35cmX34cm