NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

ON SALE!, Islas Garden Seeds Non Gmo Organic Grey Stripe Mammoth Sunflower Flower Seeds 50+ Premium Heirloom Seeds 90% Germination

: Grey Stripe Mammoth Sunflower Flower Seeds, 50+ Premium Heirloom Seeds, ON SALE!, (Isla's Garden Seeds), 90% Germination, Non Gmo Organic : Garden & Outdoor. : Grey Stripe Mammoth Sunflower Flower Seeds, 50+ Premium Heirloom Seeds, ON SALE!, (Isla's Garden Seeds), 90% Germination, Non Gmo Organic : Garden & Outdoor. Grey Stripe Mammoth Sunflower is a fantastic addition to your Home Flower Garden! Win a contest for the biggest Sunflower in town! Summer Height: 8-12 feet Spacing: 18-24 inches Light: Full Sun Soil Moisture: Medium 。 This heirloom sunflower is from the late 1800's, and it's a big one! Reaching 8 to 12 feet tall, the flower heads measure 10 to 15 inches across. Sunflowers should be sown directly outdoors, since their long roots need space to develop and dislike being disturbed. 。 Common Names: Mammoth Grey Stripe Latin Name: Helianthus annuus Species Origin: US Native Wildflower 。 USDA Zones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Germination Ease: No Stratification 。 For more of Isla's Garden Seed products, enter Isla's Garden Seeds into your search bar on Amazon! Please submit a 5 star review to help the continued success of our Garden Seed Company! Please post pictures of your plants and review us! These are high quality seeds, be sure to fully research proper germination instructions for optimal germination rates. 。 This heirloom sunflower is from the late 1800's, and it's a big one! Reaching 8 to 12 feet tall, the flower heads measure 10 to 15 inches across. Sunflowers should be sown directly outdoors, since their long roots need space to develop and dislike being disturbed. In late spring after the soil has warmed to 70-75 degrees F, plant several seeds together 1” deep and 6” apart in rich, well drained soil; the seeds will begin to germinate in 8-10 days. The protection of netting or a screen may be necessary to prevent birds or animals from eating the seeds as they begin to sprout and develop; keep the soil moist. Thin to the strongest seedlings. Sandy soil is not recommended for sunflowers, since this provides little support and nutrients. 。 。 。

ON SALE!, Islas Garden Seeds Non Gmo Organic Grey Stripe Mammoth Sunflower Flower Seeds 50+ Premium Heirloom Seeds 90/% Germination
ON SALE!, Islas Garden Seeds Non Gmo Organic Grey Stripe Mammoth Sunflower Flower Seeds 50+ Premium Heirloom Seeds 90/% Germination
ON SALE!, Islas Garden Seeds Non Gmo Organic Grey Stripe Mammoth Sunflower Flower Seeds 50+ Premium Heirloom Seeds 90/% Germination
ON SALE!, Islas Garden Seeds Non Gmo Organic Grey Stripe Mammoth Sunflower Flower Seeds 50+ Premium Heirloom Seeds 90/% Germination
ON SALE!, Islas Garden Seeds Non Gmo Organic Grey Stripe Mammoth Sunflower Flower Seeds 50+ Premium Heirloom Seeds 90/% Germination
ON SALE!, Islas Garden Seeds Non Gmo Organic Grey Stripe Mammoth Sunflower Flower Seeds 50+ Premium Heirloom Seeds 90/% Germination