NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Richloom Solarium Outdoor Setra Stone

Richloom Solarium Outdoor Setra Stone: Home & Kitchen. Shop Richloom Fabrics at the Arts, Crafts & Sewing store. Free Shipping on eligible items. Save on everyday low prices.. Outdoor 。 100% Polyester 。 54'' wide. Fabric is sold by the yard and cut to order. For example, order of 1 yard (Qty=1) is 54'' x 36''. Order of 3 yards (Qty=3) is 54'' x 108''. 。 Screen printed on polyester this Solarium Outdoor fabric will withstand up to 500 hours of sunlight exposure resists stains is water resistant and has 10000 double rubs. Perfect fabric for porches patios deck side pool side and boat side create toss pillows cushions upholstery and great for tabletop tote bags and more. To maintain the life of the fabric bring indoors when not in use. This fabric can easily be cleaned by wiping down or hand washing with warm water and a mild... 。 Washing Instructions: * To maintain the life of the fabric bring indoors when not in use. Clean by wiping down the fabric or hand washing with warm water and a mild soap solution. Simply rinse with clear water to prevent dirt from embedding itself into the fabric. 。 Screen printed on polyester this Solarium Outdoor fabric will withstand up to 500 hours of sunlight exposure resists stains is water resistant and has 0000 double rubs. Perfect fabric for porches patios deck side pool side and boat side create toss pillows cushions upholstery and great for tabletop tote bags and more. To maintain the life of the fabric bring indoors when not in use. This fabric can easily be cleaned by wiping down or hand washing with warm water and a mild soap solution simply rinse with clear water to prevent dirt from embedding itself into the fabric. Colors include brown grey black and white. 。 。 。

Richloom Solarium Outdoor Setra Stone