NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Easy-Grip FIT1ST Fitness First Slam Ball 10-50 LBS Weight Training Crossfit WOD

FIT1ST Fitness First Slam Ball, Easy-Grip, Weight Training Crossfit WOD (40 LBS): Sports & Outdoors. FIT1ST Fitness First Slam Ball, Easy-Grip, Weight Training Crossfit WOD (40 LBS): Sports & Outdoors. Great for cross training CrossFit plyometric and cardio workouts 。 Great texture for gripping 。 Will not bounce back 。 Sand filled 。 The Fitness First Slam Balls are the perfect accessory to help build strength and enhance cardiovascular health. They can be used in a variety of ways to increase the intensity of your regular routines.。 。Great for cross training, CrossFit, plyometric and cardio workouts。Sand filled。Will not bounce back。Perfect texture for gripping。 。 。 。

Easy-Grip FIT1ST Fitness First Slam Ball 10-50 LBS Weight Training Crossfit WOD
Easy-Grip FIT1ST Fitness First Slam Ball 10-50 LBS Weight Training Crossfit WOD
Easy-Grip FIT1ST Fitness First Slam Ball 10-50 LBS Weight Training Crossfit WOD