NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Around The Office Compatible Brother Typewriter Ribbon & Correction Tape for Brother WP 3410 Typewriter … This Package Includes 2 Typewriter Ribbons and 2 Lift Off Tapes

: Around The Office Compatible Brother Typewriter Ribbon & Correction Tape for Brother WP 3410 Typewriter ... This Package Includes 2 Typewriter Ribbons and 2 Lift Off Tapes : Office Products. : Around The Office Compatible Brother Typewriter Ribbon & Correction Tape for Brother WP 3410 Typewriter ... This Package Includes 2 Typewriter Ribbons and 2 Lift Off Tapes : Office Products. Fresh Stock for DARK IMPRESSIONS, 。 Unconditional Guarantee 。 Live 1-800 Installation Support 。 Easy Quick Installation 。 Special design for Brother WP 3410 。 |SS-TW-ATO-CB|… These ribbons and lift off tapes are freshly manufactured following the specifications outlined for your typewriter and each item is unconditionally guaranteed to provide excellent performance. Professional support at 93-384-4646 is available for any questions. products are designed and manufactured for office products that have been discontinued and allows your machine to continue operating with the best supplies available. 。 。 。

Around The Office Compatible Brother Typewriter Ribbon /& Correction Tape for Brother WP 3410 Typewriter /… This Package Includes 2 Typewriter Ribbons and 2 Lift Off Tapes