NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

GREENTECH là nhà phân phối ĐỘC QUYỀN của MÀNG LỌC SINH HỌC MITSUBISHI –  NHẬT BẢN tại Việt Nam

GIỚI THIỆU greentech vn

Công ty CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XANH là một trong những công ty môi trường hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc sinh học (MBR). Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những phương án xử lý môi truờng hiệu quả về kinh tế nhất, thẩm mỹ và bền vững lâu dài.

Hiện tại chúng tôi thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với phương châm “Nâng cao chất lượng cuộc sống“, Công ty chúng tôi sẵn sàng kề vai sát cánh cùng bạn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, mang đến cho bạn niền tin về sự an toàn

GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Tinned Copper Marine Battery Welding Lug Terminal Connectors Dual Wall Adhesive Heat Shrink Included Simple Electric Solutions 4 Pack 5/16 Ring 6 Guage

Simple Electric Solutions 4 Pack - 6 Guage - 5/16' Ring - Tinned Copper Marine Battery Welding Lug Terminal Connectors - Dual Wall Adhesive Heat Shrink Included: Industrial & Scientific. Simple Electric Solutions 4 Pack - 6 Guage - 5/16" Ring - Tinned Copper Marine Battery Welding Lug Terminal Connectors - Dual Wall Adhesive Heat Shrink Included: Industrial & Scientific. Tinned Copper Battery Lug kits are designed with the Marine and Auto environment in mind. The closed end design and tinned copper surface of these lugs coupled with the included Dual-Wall Adhesive Heat Shrink provides an impermeable resistance to salt water and other liquids, protecting your electric connections from harsh environments. Great for Marine, Auto, Golf Carts, and misc. electrical applications. Buy with confidence as your satisfaction is 100% guaranteed. 。 。 。

Tinned Copper Marine Battery Welding Lug Terminal Connectors Dual Wall Adhesive Heat Shrink Included Simple Electric Solutions 4 Pack 5//16 Ring 6 Guage
Tinned Copper Marine Battery Welding Lug Terminal Connectors Dual Wall Adhesive Heat Shrink Included Simple Electric Solutions 4 Pack 5//16 Ring 6 Guage
Tinned Copper Marine Battery Welding Lug Terminal Connectors Dual Wall Adhesive Heat Shrink Included Simple Electric Solutions 4 Pack 5//16 Ring 6 Guage
Tinned Copper Marine Battery Welding Lug Terminal Connectors Dual Wall Adhesive Heat Shrink Included Simple Electric Solutions 4 Pack 5//16 Ring 6 Guage
Tinned Copper Marine Battery Welding Lug Terminal Connectors Dual Wall Adhesive Heat Shrink Included Simple Electric Solutions 4 Pack 5//16 Ring 6 Guage
Tinned Copper Marine Battery Welding Lug Terminal Connectors Dual Wall Adhesive Heat Shrink Included Simple Electric Solutions 4 Pack 5//16 Ring 6 Guage