CÔNG TY TNHH YOUNG ONE NAM ĐỊNH

24-02-2016

Thông tin dự án 

 

Vị trí

: Khu Công Nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Young One Nam Định

Loại nước thải 

: Nước thải sinh hoạt

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: Tháng 10/2015

Công suất

: 800 m3/ ngày

Thiết kế

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B


CÔNG TY TNHH YOUNG ONE NAM ĐỊNH
Khu Công Nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định
Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải


 


 

 

 

 

 

Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải


 

Dự án khác