BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN

25-02-2016

 

Thông tin dự án

Vị trí

: Lô B9, đường Thành Thái,
  Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư

: Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện

Loại nước thải 

: Nước thải y tế

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: Tháng 11/2013

Công suất

: 150 m3/ ngày

Thi công 

: Greentech

Thiết kế

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 28:2010/BTNMT,
Cột B


Bệnh Viện Bưu Điện
Lô B9, đường Thành Thái, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh Viện Bưu Điện


 

 

 

Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải Bệnh Viện Bưu Điện

 

Dự án khác